Gdy modlimy się należycie…

Gdy modlimy się należycie, gdy z całego serca i godnie przyjmujemy Komunię św.,
przyniesie nam ona wypełnienie wszelkich naszych próśb. Uwalnia nas od złego,
bo oczyszcza z win i daje pokój serca, utrącający oścień wszelkiemu złu.
Przebacza nam też przeszłe grzechy i umacnia przeciw pokusom.

św. Edyta Stein

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.