Idźcie i głoście: ,,Bliskie jest królestwo niebieskie…”

ewan

O Jezusowym wezwaniu do działania, o potrzebie wyjścia z duchowej stagnacji…