Idźcie na cały świat…

Dziś pierwszy czwartek miesiąca.
Niech w naszych osobistych modlitwach
nie zabraknie w tym dniu prośby o dar
nowych i świętych kapłanów i osób,
które Bogu bez reszty poświęcą swoje życie.