Im czystsza miłość…

Im czystsza miłość, tym słabsza pokusa i namiętność.

św. Augustyn