Im dalej…

Im dalej, człowiecze, od Boga ucieczesz,
tym cięższy łańcuch za sobą wleczesz…