Jedna dobrze przeżyta Komunia…

Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta
zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych.

św. Franciszek Salezy