Jeśli Bóg, który jest…

Jeśli Bóg, który jest Miłością, jest w nas, i jeśli On jest naszym Ojcem, to nie jest możliwe, abyśmy nie kochali naszych braci

– św. Edyta Stein