Jeśli rzeczywiście chcesz…

Jeśli rzeczywiście chcesz pomagać ludziom,
bądź dla nich przede wszystkim dobrym przykładem.

bł. Robert Mayer