KKK – Struktura Katechizmu…

Pora, by znów sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zawiera on bardzo jasny wykład całej naszej wiary. A skoro mamy się tutaj nad KKK pochylać, dobrze będzie na początek poznać strukturę tej jakże ciekawej księgi.

Otóż, cały Katechizm składa się z czterech obszernych części, podzielonych na działy tematyczne. I tak:

Część I Katechizmu: Wyznanie wiary
dział I – Objawienie i wiara jako odpowiedź na nie
dział II – Wiara w Boga, w Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego

Część II Katechizmu: Sakramenty wiary
dział I – Święte czynności liturgii Kościoła
dział II – Siedem sakramentów św.

Część III Katechizmu: Życie wiary
dział I – Wolność człowieka i współpraca z łaską Bożą
dział II – Miłość Boga i bliźniego w oparciu o Dekalog

Część IV Katechizmu: Modlitwa w życiu wiary
dział I – Sens i znaczenie modlitwy w życiu wierzących
dział II – Modlitwa ,,Ojcze nasz”

Punkt 23 KKK określa cele, którym ma służyć lektura Katechizmu:
– pogłębianie znajomości wiary,
– pomaganie w dojrzewaniu wiary,
– zachęcanie do promieniowania wiarą przez świadectwo.

Teraz, kiedy znamy już strukturę KKK, możemy małymi krokami przechodzić poprzez kolejne jego punkty. Zapewniam, że wiele z nich będzie nas zaskakiwać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.