Kazanie prymicyjne…

Kolejne Prymicje w tym roku i kolejne w tym roku – już trzecie – moje kazanie prymicyjne. Tym razem w Pszczonowie (diec. łowicka) u ojca Przemysława Kołackiego SchP.