Kazanie prymicyjne…


Miałem dziś wielką radość i zaszczyt powiedzieć kazanie na Mszy św. prymicyjnej, którą w naszym przyseminaryjnym kościele sprawowali wyświęceni wczoraj pijarscy kapłani: o. Przemysław, o. Emil i o. Dawid. Dzielę się dziś tym słowem także z Wami.