Każdy człowiek…

Każdy człowiek jest tęsknotą Pana Boga.
Jest celem Jego miłości.

św. Augustyn