KKK – Bóg jest blisko

Punkt 1 KKK

,,Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie – w Kościele. Aby to zrealizować, posłał swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia.”

Zapisane na brązowo powyższe zdania można śmiało uczynić nie tylko motywem krótkiej refleksji, ale nawet tematem kilkudniowych rekolekcji.

Dotykamy tu niezwykle ważnej i zapominanej chyba nieraz prawdy: Bóg stworzył nas z miłości do tego, byśmy byli uczestnikami SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA Boga. To dlatego – jak czytamy dalej w powyższym punkcie – w każdym czasie i w każdym miejscu jest On BLISKI CZŁOWIEKOWI.

Powołaniem każdego człowieka – już tutaj na ziemi – jest szczęście, udział w szczęściu samego Boga. Bóg nie stworzył nikogo dla nieszczęścia i cierpienia. Bóg nie chce nieszczęścia, choć nieraz je dopuszcza – także na bezbronnych. Zawsze jednak jest gdzieś ten główny cel: udział w szczęściu. Tu, na ziemi a kiedyś także w tej rzeczywistości, którą potocznie nazywamy niebem.

Bóg jest bliski człowiekowi. Ta prawda – płynąca nie tylko z Katechizmu, ale przede wszystkim z Ewangelii – pozwala nam właściwie podejść do różnego rodzaju trudności, jakie napotykamy na drogach naszego życia. Nie bez powodu już w pierwszym punkcie Katechizmu mowa jest o Bożej obecności i bliskości z człowiekiem.

Jeśli przyjmiemy tę prawdę już teraz, na starcie naszych rozważań, będziemy mieli później znakomity punkt odniesienia np. w refleksji na temat cierpienia i śmierci. Jeśli zanegujemy to i uwierzymy, że Bóg nas stworzył, ale zostawił na pastę losu samymi sobie, jakiekolwiek rozważania o trudnych doświadczeniach naszego życia będą bardzo trudne.

ZAPAMIĘTAJ: Bóg stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.