Kolejne rekolekcje za nami…

Wieczorną Eucharystią sprawowaną w piątek (17 lipca) w kościele parafialnym przy naszym Seminarium rozpoczęły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Tym razem w turnusie uczestniczyło czternastu chłopaków z terenu całej Polski. Hasłem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: ,,Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1).

W programie rekolekcji – poza codzienną modlitwą brewiarzową i Eucharystią – były także m.in. cztery poświęcone modlitwie konferencje, sobotnia pustynia, w czasie której uczestnicy pochylali się nad fragmentem Ewangelii, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także dzielenie się Słowem w ramach kręgu biblijnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.