Komunia święta jest lekarstwem…

Komunia święta jest lekarstwem, więc jest wielką lekkomyślnością, kiedy się pozbawia takiego skutecznego środka i do poprawy, i do ustrzeżenia się grzechu, i do rozbudzenia gorliwości.

bł. Honorat Koźmiński

foto za niedziela.pl