Krzyż nie jest karą…

Przez cierpienie jedynie i przez krzyż, a nie inną drogą, można dojść do wielkiej miłości Boga i do prawdziwego z Nim zjednoczenia. Krzyż więc nie jest karą, ale największą łaską Bożą, której tylko miłośnikom swoim udziela.

bł. Alfons Maria Mazurek