Ludzka życzliwość…

Jeżeli wykluczasz swoją życzliwość z relacji do innych ludzi, to tak jakbyś słońce usunął ze świata. Bez twojej życzliwości współżycie ludzkie jest nie do pomyślenia.

św. Ambroży