Miarą naszej miłości…

Miarą naszej miłości względem Boga jest kochać Go bez miary

– św. Bernard z Clairvaux