Między nami, pijarami…

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

Słowa z dzisiejszej Ewangelii (Mk 10,13-16) – zupełnie opatrznościowo – towarzyszyły dziś w Krakowie spotkaniu młodych pijarów, odpowiedzialnych w naszych parafiach i szkołach za duszpasterstwo dzieci i młodzieży.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić, by jak najlepiej wypełnić czwarty ślub zakonny, który – obok czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – składamy czyli ślub szczególnej troski o wszechstronne wychowanie dzieci i młodzieży. O owocach naszego spotkania pisał nie będę. Zdradzę tylko tyle, że wymiana zarówno pozytywnych jak i negatywnych doświadczeń z naszej codziennej pracy na pewno posłuży ku dobremu. Naszemu i tych, którym posługujemy.

Jak zawsze przy takich okazjach i tym razem proszę o modlitwę. Byśmy – jako pijarzy – coraz lepiej wypełniali Bożą wolę w realizacji naszego charyzmatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.