Moim pierwszym słowem…

Moim pierwszym słowem jest dobroć, drugim dobroć i trzecim dobroć.
Z niej rodzi się sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój.

bł. Jan XXIII