Najlepszy czas…

,,Natychmiast” to najlepszy czas na czynienie dobra.

św. Katarzyna ze Sieny