Narodowe barwy…

NARODOWE BARWY Kazimierz Surzyn, 2018

Polskości dumo Biało- Czerwona
walk, trudu, zwycięstw świadectwo
na skrzydłach Orła niesiona
Polski szlachetne dziedzictwo.

Biała od Orła Białego
i białej Pogoni litewskiej
Czerwona od tarczy pola herbowego
od krwi ran i śmierci męczeńskiej.

Biała – ostoja lojalności, pokory, szlachetności
czystości dążeń narodu polskiego,
niepokalana Czerwona – symbol majestatu władców,
dostojności męstwa, ognia, odwagi, makami usłana.

Biała – pełna niewinności, radości, mądrości,
wolności źródło życia, prawdy,
zwycięstwa dobra nad złem
Czerwona – pomniku płodności, pracy, żarliwości,
miłości od wieków związana z zaangażowaniem, poświęceniem.

Z nią manifestujemy fakt bycia Polakami
niechże porywa nas do działania owocnego
Z nią jesteśmy nowoczesnymi patriotami
Tyś mocną oznaką państwa niepodległego.

Z naszych barw dzisiaj dzień chwały
przywiązania do polskich wartości
przepełniony jestem honorem cały
O największa Polaków świętości

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.