Nasze życie…

Nasze życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki konsekwentnej pracy nad sobą.

anonim