Nawet drobne czyny…

Nawet drobne czyny są wielkie i wspaniałe,
kiedy są spełniane z czystym i gorącym pragnieniem podobania się Bogu.

św. Franciszek Salezy