Nawrócenie to droga…

Nawrócenie to droga, na której nieustannie musi się spotykać nasza ludzka nędza i bieda z Bożą mocą i łaską.