Nic nie jest piękne…

Nic nie jest piękne bez czystości, a czystość nazywana jest także uczciwością,
a praktykowanie jej nazywa się honorem.

św. Franciszek Salezy