Nikt z nas nie jest przypadkowy…

 

[audio:http://slowojakziarno.pl/wp-content/uploads/2013/10/711_0093.mp3|titles=Wszyscy jesteśmy misjonarzami…]

Misjonarz to nie tylko ten, kto głosi z ambony piękne kazania, ale to również ten, który najpiękniejsze kazanie głosi swoim życiem. Misjonarz to nie tylko ten, którzy w dalekiej Afryce przygotowuje ludzi do chrztu św., ale to ten, kto potrafi na co dzień żyć przyrzeczeniami z tego sakramentu wypływającymi…