O konfrontowaniu życia z Ewangelią…

O tym,  że czasem trzeba w życiu coś zmienić, odważyć się na coś nowego, nawet jeśli to coś nie jest jeszcze oswojone. I o tym, że wszelkie zmiany trzeba konfrontować z Księgą Ewangelii.