O locie na Księżyc i drzwiach, które każą się zgarbić…

Kazanie z II dnia Świąt Bożego Narodzenia