Od pierwszych lat…

Od pierwszych lat życia wiedziałam,
że o wiele ważniejsze jest być dobrym niż mądrym.

św. Edyta Stein