Odpoczywaj w pokoju…

Dziś w naszym pijarskim kościele przy ul. Dzielskiego w Krakowie pożegnaliśmy o. Andrzeja Szczepaniaka SchP. Przez ostatnie lata mieszkał przy pijarskiej szkole w Katowicach, ale jeszcze kilka lat temu jako duszpasterz i katecheta posługiwał w parafii na Dzielskiego. W sumie spędził tutaj ponad szesnaście lat.

Dał się zapamiętać – o czym świadczy wypełniony dziś podczas liturgii wiernymi kościół – przede wszystkim jako oddany dzieciom i młodzieży katecheta. Jeszcze jako kleryk miałem okazję przyglądać się jego pracy: widziałem, jak wiele czasu i uwagi poświęcał najmłodszym: w szkole, w kościele, na świetlicy. Szczerze powiem, że wtedy – kiedy ja dopiero snułem marzenia o tym, jakim będę pijarem – on zwyczajnie mi imponował.

Odszedł w piątek – 13 września. Jak zauważył dziś o. Prowincjał – dokładnie w czterdziestą rocznicę rozpoczęcia formacji w pijarskim nowicjacie. Jego pogrzeb odbył się dziś – w święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Te dwie daty pięknie spinają całe poświęcone dzieciom i młodzieży życie naszego Współbrata.

Ojcze Andrzeju, niech Jezus okaże się dla Ciebie miłosiernym Sędzią
i niech za dobro, które czyniłeś na ziemi wynagrodzi Ci chwałą nieba.
Spoczywaj w pokoju