Ojcowskie rady papieża Franciszka…

Framnciszek

,,Chrystus nie godzi się z grobami, jakie sobie wybudowaliśmy przez nasze wybory zła i śmierci, błędami i grzechami. On się z tym nie godzi. Wzywa nas, niemal nam nakazuje, byśmy wyszli z grobu, do którego strąciły nas nasze grzechy. Nieustannie nas wzywa, byśmy wyszli z ciemności więzienia, w którym się zamknęliśmy, zadowalając się życiem fałszywym, egoistycznym, przeciętnym.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.