Oto ja, poślij mnie…

Blisko 150 osób odpowiedzialnych w żeńskich i męskich zgromadzeniach i zakonach oraz w polskich diecezjach za sprawę powołań bierze udział w kolejnej Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Spotkanie odbywa się w obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na warszawskich Bielanach i potrwa do najbliższej niedzieli.

Po słowie powitania przez bpa Marka Solarczyka – delegata Episkopatu ds. Powołań, wysłuchaliśmy konferencji Krajowego Duszpasterza Powołań ks. Marka Tatara pt.,,Oto jestem, przecież mnie wołałeś.” Po Eucharystii i kolacja swój jakże ciekawy wykład mieli ks. dr Wojciech Sadłoń i dr Mateusz Tutak z Instytutu Statystyk Kościoła. Statystyki, tabelki, wykresy i różnego rodzaju słupki zawsze do mnie przemawiały. W sprawie powołań też przemawiają. O tym jak jest, nie muszę Wam jednak wspominać. Od 2000 roku widać wyraźny spadek w każdej dziedzinie dot. tematu powołań. To spotkanie jeszcze bardziej uświadomiło nam, jak bardzo potrzeba modlitwy za młodych ludzi. Dlatego też ten dzień zakończyliśmy wspólną adoracją w domowej kaplicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.