Pamiętajmy o tym…

Pamiętajmy o tym, że w starcach jest mądrość, a w długim wieku roztropność.

bł. Wincenty Kadłubek