Papież Jan Paweł II o …

W Roku Życia Konsekrowanego słowo do osób konsekrowanych i do tych, którzy myślą o konsekracji dla siebie:

Zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni znajdywać swój wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głęboką wewnętrzną komunię z Nim (por. Flp 2,5-11), aby całe ich życie było napełnione duchem apostolskim, a cała ich działalność apostolska przeniknięta kontemplacją  (Vita Consecrata Jan Paweł II).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.