Planujemy…

Wczoraj poznaliśmy cały nowy Zarząd naszej Prowincji, ale to jeszcze nie koniec Kapituły Prowincjalnej. Po podsumowaniach kończącego się czterolecia i po wyborach nowych władz, teraz nadszedł czas na planowanie przyszłości.

Wciąż prosimy Was o modlitwę. Niech w tych naszych planowaniach zawsze pierwsze skrzypce gra Duch Święty, byśmy nie tyle chcieli realizować swoje ludzkie plany i zamierzenia, ile bardziej Bożą wolę i Jego zamysły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.