Pokazać ludziom…

Trzeba umieć pokazać innym ludziom, że pobożność nie musi czynić nas mrukami.

bł. Urszula Ledóchowska