Poświęcić wszystko…

Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko – św. br. Albert Chmielowski