Poznanie Boga…

Poznawanie Boga nie polega tylko na zdobywaniu wiedzy o Nim, ale na doświadczaniu Go w codzienności. Chodzi o osobisty związek nie intelektu z wiedzą, ale serca z Osobą.