Prosimy o modlitwę…

W pijarskim seminarium przeżywamy właśnie kolejne rekolekcje powołaniowe. Prosimy o modlitwę za tych, którzy próbują właściwie odczytać Bożą wolę względem siebie.