Refleksja na dziś ( J 6, 30 – 35)

kafarnaumW Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: ,,Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba.” Rzekł do nich Jezus: ,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba.”