Refleksja na dziś (Mk 4,1-20)

ziarno

Jezus uczył ich wiele w przypowieściach
i mówił im w swojej nauce:
Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.
..