Refleksja na dziś (Mk 9, 2-10)

Tabor
Góra to nie tylko symbol tego, co twarde i nie zwyciężone. Góra to także symbol trudu i pokonywania siebie…