Ręka Boża jest jak…

Ręka Boża jest jak żyzna rola: gdy jej siew powierzysz, z procentem ci go zwróci.

św. Ignacy Loyola