Słowo na dziś (Mk 6,30 – 34)

ok

Apostołowie zebrali się u Jezusa
i opowiedzieli Mu wszystko…