Takie rzeczy tylko u Pana Boga…

Dziś liturgiczne wspomnienie św. Augustyna. Każdy, kto choć trochę zna życiorys tego świętego zgodzi się ze mną, że Augustyn to idealny dowód na to, że Pan Bóg naprawdę jest wszechmogący.

Tylko Bóg dotknięciem swojej łaski może sprawiać, że grzeszny człowiek – nawet taki jak Augustyn bezbożnik, chulaka i cudzołożnik – może nie tylko wejść na drogę świętości, ale także na niej wytrwać i w konsekwencji osiągnąć chwałę nieba.

Każdy z nas ma coś wspólnego z Augustynem. Tym czymś jest nasza słabość, nasz grzech. Oby wspólnym mianownikiem stało się dla Augustyna i dla nas także nawrócenie i radość nieba.

Święty Augustynie – módl się za nami…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.