To się naprawdę opłaca…

Ewangelia wg św. Marka 10,28-31.

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym». Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Ewangelista z pewnego znanego sobie tylko powodu wyciął znane nam skądinąd pytanie Piotra: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy?» To pytanie Piotra nie powinno nas dziwić. Przecież każdy z nas – gdzieś w głębi serca – pragnie jakiegoś wynagrodzenia podejmowanych trudów i wysiłków. Chcemy, by nasz trud był zauważony i w taki czy inny sposób wynagrodzony. Jezus – jako znawca naszych dusz – daje nam dzisiaj odpowiedź na te ludzkie oczekiwania: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym»

Tutaj trzeba zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Wielu ludzi wierzy, że za trudy podejmowane dla Ewangelii prędzej czy później otrzyma nagrodę. Zwykle nagrodę tę pojmuje się w perspektywie wieczności. ,,Otrzymam nagrodę, ale po śmierci” – myśli wielu. Kiedyś, za jakiś czas… Takie postrzeganie owej nagrody jest celne, ale połowiczne. Bo przecież prawda jest taka, że Bóg z nagrodą nie czeka do momentu naszej śmierci. On za wierność Ewangelii i za trudy podejmowane z miłości do Niego nagradza nas już tu i teraz. Na tym świecie i w tym życiu.

Kiedyś też tę zapowiedzianą nagrodę otrzymamy. Ale nie musimy czekać do końca naszych dni, bo Bóg nagradza nas za wierność sobie każdego dnia. Warto uświadomić sobie tę prawdę. Warto – bardzo po ludzku i tak zwyczajnie – powiedzieć sobie wprost: ,,Opłaca mi się być blisko Jezusa!!!” Tak, opłaca nam się wierzyć w Jezusa, ufać Mu, kochać Go, itp. To wszystko nam się opłaca, bo On nigdy nie zostawia tych, którzy się do Niego zbliżają. I to jest dobra, ba – to jest Bardzo Dobra Nowina. Trzeba to zapamiętać i powiedzieć to tym, którzy o tym nie wiedzą.

Z drugiej jednak strony ciągle gdzieś w tyle głowy trzeba mieć świadomość, że kochać Boga winniśmy bezwarunkowo. Nie kochać za coś… Kochać… Po prostu kochać… Taka postawa – miłość bez względu na wszystko – najmilsza jest Bogu i sprawia, że owa nagroda nabiera jeszcze szczególniejszego smaku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.