Tylko takie dobro…

Tylko takie dobro może nas uczynić prawdziwie szczęśliwymi,
po którego osiągnięciu nie będziemy już pragnąć żadnego więcej dobra.

św. Tomasz z Akwinu