Uczyń serca nasze według Serca Twego…

Obietnice Pana Jezusa przekazane czcicielom Najświętszego Serca przez św. Marię Małgorzatę Alacoque:

 

Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

Będę sam ich pociechą we wszelkich smutkach i utrapieniach.

Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.

Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.

Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.