W mocy Jego Imienia…

Ewangelia wg św. Marka 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Dwukrotnie w tym krótkim fragmencie Ewangelii jej autor, św. Marek zapisał wyrażenie, które zwraca uwagę na fakt, że ktoś czyni cuda W IMIĘ JEZUSA.

Tym samym spełnia się zapowiedź z szesnastego rozdziału tejże Ewangelii, gdzie czytamy: ,,Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W IMIĘ MOJE złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.”

Co to znaczy czynić coś W IMIĘ JEZUSA?

To znaczy czynić coś w Jego autorytecie i ze świadomością tego, Kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Powołując się na Jego Imię potwierdzamy, że wiemy, Kim On jest i że Go znamy.

Czasem można odnieść wrażenie, że nawet ci, którzy uważają się za uczniów Jezusa, nie znają swojego Mistrza. Nie do końca wiedzą, z Kim mają do czynienia. Widać to nie tylko przez fakt zaniedbywania systematycznej lektury Pisma św. To bardzo wymowne, ale na tym nie koniec. Znam takich, którzy chodzą do kościoła, a w domach na półeczkach stawiają obok siebie obrazek Jezusa i figurkę Buddy.

Czy my naprawdę wiemy, w Kogo wierzymy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że – jak śpiewamy w jednej z pieśni – Jezus to Najwyższe Imię?

Czasem młodzi gniewni pytają o to, dlaczego właśnie Jezus ma być Panem ich życia. Dlaczego nie Budda albo jakieś inne bóstwo? Na takie pytania ja odpowiadam zawsze w jeden sposób:

– Pokaż mi jakiegoś innego boga, który umarł za swoich wyznawców.

Nie muszę dodawać, że na tym nasz dialog najczęściej się kończy. Szukanie jakichkolwiek innych bóstw, bożków czy bogiń jest po prostu bez sensu. To pomyłka…

Lepiej od razu uwierzyć w słowo natchnione i przyjąć z wiarą to, o czym mówi nam w drugim rozdziale List do Filipian: ,,Na Imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.” Na Imię Jezusa – na żaden inne. I niech to zapewnienie św. Pawła wystarczy nam raz na zawsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.